5744421525520384 supcruz Gregory Shoulder Pouch S 預訂款式 立體方形設計之輕便側背袋。設有一拉鍊主袋格及一拉鍊小前袋。 設計特點 重量: 170g 尺寸: 19W×13H×7.5Dcm 容量: 2L Product #: supcruz8-Gregory Shoulder Pouch S 2022-07-25 Regular price: $HKD$540.0 Available from: supcruzIn stock